Astma behandeling

De aanpak van astma kent twee doelen: allereerst voorkómen dat er een astma aanval optreedt. En mocht dat toch gebeuren, dan moet die aanval tegen worden gegaan. Dat laatste wordt wel het ‘couperen’ van een aanval genoemd.

Een astma aanval voorkomen.

Wat u aan zelfmanagement kunt doen is zoveel mogelijk een gezonde leefstijl aan te houden. Daaronder valt vooral het vermijden van die prikkels waar uw longen allergisch op reageren. Zelfmanagement rondom uw astma vormt tegenwoordig een belangrijke hoeksteen in uw behandeling.

Daarnaast zijn er geneesmiddelen die benauwdheid helpen voorkómen door de luchtwegen minder fel te laten reageren op prikkels.

Maar ook de griepprik is belangrijk: bij astma zijn de longen gevoeliger voor infecties en zo’n infectie lokt weer astma-aanvallen uit.

Astma behandeling stap voor stap…

Longartsen en huisartsen hebben een stappenplan afgesproken voor de behandeling van astma. De eerst stap geldt voor iedereen. De daarop volgende stappen hangen af van de ernst van uw klachten en hoe u reageert op de medicatie.

Stap 1: Leefregels
Regelmatig bewegen, gezond eten, stoppen met roken. En natuurlijk de prikkels waar u gevoelig voor bent vermijden.

Stap 2: Medicijnen als u benauwd bent
Blijft u het geregeld benauwd houden, dan krijgt u een kortwerkende luchtwegverwijder (pufjes). Die neemt u alleen als u het benauwd krijgt.

Stap 3: Dagelijks medicijnen die de longen minder gevoelig maken
Heeft u die pufjes vaker dan twee keer per week nodig, dan is het raadzaam om uw longen minder gevoelig te maken. Dat kan met ontstekingsremmers. Deze middelen moet u dagelijks inhaleren. Belangrijk daarom is om er niet mee te stoppen als de klachten verminderen

Stap 4: Dagelijks medicijnen die benauwdheid voorkomen
Bent u voortdurend benauwd, dan krijgt u naast uw onstekingsremmers ook nog een langwerkende luchtwegverwijder. Deze moet u elke dag een of twee keer gebruiken. De kortwerkende luchtwegverwijder gebruikt u alleen wanneer u ondanks uw dagelijkse medicijnen een aanval krijgt.

Astma is (nog) niet te genezen, maar met de juiste zorg valt er heel goed met astma te leven. Zelfmanagement is bij astma heel belangrijk. Zelfmanagement is zelf de regie voeren over je eigen gezondheid en zelf verantwoordelijkheid nemen. Informatie en tips voor zelfmanagement vindt u onder de button ‘een aanval voor zijn…’