Een aanval voor zijn

Wees alert en controleer zelf of u uw astma onder controle hebt.

Een astma aanval voorkomen.

Een goede gezondheid en vermijden van de prikkels waar u gevoelig voor bent spreken voor zich. Ook de griepprik is belangrijk voor u: de longen van astmapatiënten zijn gevoeliger voor infecties en zo’n infectie lokt weer astma-aanvallen uit.

Maar het belangrijkste is: wees eerlijk en alert en stel uzelf af en toe de vraag: heb ik mijn astma echt onder controle?

U heeft uw astma onder controle als u:

• alle activiteiten kunt doen zonder benauwdheidsklachten

• geen beperkingen ondervindt in de dagelijkse activiteiten.

• geen extra pufjes nodig heeft

• ’s nachts niet wakker wordt door benauwdheid

• ’s ochtends niet benauwd bent en moet hoesten

• geen benauwdheidsaanvallen hebt.

Astma onder controle?

Als uw astma niet goed onder controle is, is de kans op een astma aanval groter. Bovendien kan op de lange duur onherstelbare luchtwegbeschadiging optreden als uw astma niet goed wordt behandeld.

Ook als u een positief antwoord moet geven op één of meer van de drie onderstaande vragen is het tijd voor een bezoek aan de arts.

  1. 1 Heeft u in de laatste maand of week moeite gehad met slapen vanwege uw astma (ook als dit kwam door hoest en)?
  2. 2 Heeft u overdag last gehad van uw gebruikelijke astma klachten (zoals hoesten, piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademig)?
  3. 3 Heeft uw astma uw beperkt bij uw dagelijkse activiteiten (zoals school, werk, huishouding)?

Hoe astma onder controle te houden

  1. 1Dagelijks uw medicijnen gebruiken
  2. 2Op de juiste wijze inhaleren
  3. 3Niet roken
  4. 4Gezond leven

Herkenning van de symptomen van een (dreigende) longaanval /exacerbatie astma.

Bekend zijn met uw (nood-) stappenplan, wat kan u zelf doen om een dreigende longaanval te voorkomen. Welke medicijnen kunt u nemen, hoeveel, hoe vaak en wanneer moet u contact met een arts opnemen.

Astma is (nog) niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Met de juiste zorg valt er heel goed met astma te leven.