Verschillen astma & COPD

Astma en COPD zijn 2 longziekten die veel op elkaar lijken, maar allebei met een andere oorzaak waardoor er een verschil is in behandeling.

Het stellen van de diagnose astma en/of COPD

De meeste mensen met astma of COPD komen vaak met hoestklachten en/of benauwdheid bij de huisarts. De huisarts onderzoekt hoe uw ademhaling verloopt, door naar de longen te luisteren met een stethoscoop. Ook zal hij vragen naar allergische klachten, uw leefstijl, algehele gezondheid en of er luchtwegproblemen vóórkomen in de familie.

Denkt de huisarts dat u astma of COPD heeft, dan kan hij u doorverwijzen voor een longfunctietest. Aan de hand van deze verschillende onderzoeken stelt uiteindelijk de huisarts (en soms de longarts) de diagnose. 

COPD en astma. Twee verschillende ziekten.

COPD en astma hebben beiden te maken met ontstekingen van de luchtwegen. Toch zijn er grote verschillen in oorzaak en behandeling.

Verschillen tussen COPD en astma.

  COPD

 ASTMA

Leeftijd Meestal ouder dan 40 jaar. Alle leeftijden
Oorzaak Voornamelijk door roken of langdurige blootstelling aan irriterende stoffen Allergie. Overgevoeligheid. Erfelijkheid.
Klachten Benauwdheid, hoesten en slijm. Kortademigheid na blootstelling aan prikkels
Verloop Chronisch en geleidelijk slechter. Luchtwegen onherstelbaar beschadigd. Overwegend gunstig met medicatie.
Levensverwachting Verminderd. Zeker als men niet stopt met roken. Normaal, bij optimale behandeling
Longfunctie Blijvend verminderd, ook bij optimale behandeling Overwegend normaal