Vrienden, familie en werk

Delen helpt: vertel uw omgeving dat u astma heeft. U zult dan meer begrip ondervinden. Een andere tip is om niet elk wiel zelf uit te vinden: op www.longfonds.nl vindt u ook fora waar u kunt delen in de kennis, tips en ervaringen van vele anderen.

Omgaan met anderen

Door anderen te vertellen wat astma is en wat er dan precies met je gebeurt, kweekt u begrip bij familie, vrienden en collega’s. Zij kunnen daar dan rekening mee houden en vinden het dan niet vreemd wanneer u uw inhalatiemedicatie neemt.

Ook misverstanden als ‘astma is besmettelijk’ of ‘het zit tussen je oren’ kunt u zo wegnemen. Door uit te leggen wat er werkelijk aan de hand is, worden dit soort fabeltjes snel ontkracht. En verwijs ze gerust naar deze en andere websites om het nog eens na te lezen.

Astma en werk

Omdat u met astma bijna uw hele werkzame leven te maken hebt, is het belangrijk om de ziekte zo goed mogelijk met uw baan te combineren. Mensen met astma verliezen nog altijd gemiddeld 12 werkdagen per jaar door hun longziekte!

Het Longfonds heeft Werkwijzers ontwikkeld voor werknemers met astma. Die helpen om werk en astma beter te combineren. Bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de huidige werksituatie, tips om het werk goed te laten samengaan met de longziekte, maar ook informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA.

Tips voor familie en vrienden

  1. 1Toon begrip en accepteer de grenzen van een astmapatiënt, bijvoorbeeld als die tijdens een wandeling even moet gaan zitten of niet in één keer de trap op kan.
  2. 2Veel astmapatiënten slapen slecht en komen daardoor ’s ochtends wat later op gang. Heb daar begrip voor.
  3. 3Gebruik geen sterke parfum of aftershave.
  4. 4Wilt u barbecueën, vraag dan eerst of de astmapatiënt hier last van heeft.
  5. 5Steun de patiënt bij het stoppen met roken en geeft het goede voorbeeld door niet te roken.
  6. 6Zorg er ook voor dat er in huis niet gerookt wordt.