Meer weten over COPD?

COPD. Wat is het precies?

Als u COPD hebt, krijgt u het snel benauwd. Bij deze aandoening werken uw longen en luchtwegen niet meer zoals het hoort. Hierdoor hebt u waarschijnlijk vooral moeite met uitademen. Helaas blijft dat uw hele leven zo, want COPD is niet te genezen en wordt langzaam erger. COPD treedt meestal pas na uw 40e op . Veel mensen blijven lang met klachten rondlopen. Maar als u niets doet, worden de klachten steeds erger. Het is daarom belangrijk om al bij de eerste klachten naar de huisarts te gaan.

Benauwdheid bij COPD

Als COPD patiënt bent u sneller kortademig en hebt u meestal minder uithoudingsvermogen. Uit angst voor benauwdheid gaan veel COPD-patiënten minder bewegen. De lichamelijke conditie gaat daardoor juist sneller achteruit.

Omgaan met COPD

Aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen kan op twee manieren iets worden gedaan: door iedere dag trouw uw medicijnen te inhaleren en door meer te bewegen. Ga wandelen, fietsen of bijvoorbeeld zwemmen. Medicijnen die u bij COPD helpen makkelijker te ademen zijn luchtwegverwijders. Ze ontspannen de spieren rond de luchtwegen waardoor u meer ruimte krijgt om goed te ademen. Voor maximaal profijt is het belangrijk deze medicijnen dagelijks te gebruiken. Ook op dagen dat de klachten minder zijn.

Referenties zijn opgenomen in Gebruiksvoorwaarden & referenties.

  • Staat u al halverwege de trap te hijgen?
  • Bent u al moe na je fietsritje naar de supermarkt?
  • Hoest u regelmatig?
  • Naar schatting duizenden Nederlanders weten niet dat ze COPD hebben(*1,2,3,4).

Doe de COPD risicotest van het Longfonds!

Rookt u of hebt u vroeger gerookt? Komen er longaandoeningen in de familie voor? Of hebt u gewoond of gewerkt in een omgeving met prikkelende stoffen? Dan kan deze test nuttig zijn om inzicht te krijgen in uw situatie.

Doe de test

De belangrijkste oorzaken van COPD

COPD is zelden aangeboren, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door invloeden van buitenaf(* 6,7,8,9).

  • 1Roken. Ruim 80% van de COPD- patiënten rookt of heeft gerookt.
  • 2Langdurig contact met stoffige lucht in bijvoorbeeld houtzagerij, steenhouwerij of pluimveebedrijf.
  • 3Langdurig contact met giftige stoffen, zoals bijtmiddelen.
  • 4Luchtvervuiling.
Longarts, Universitair Centrum Nijmegen:

“Mensen die het benauwd hebben tijdens het bewegen, denken vaak dat dit komt doordat ze iets ouder worden. Daarom trekken ze soms laat aan de bel. Bent u kortademig en heeft u gerookt, wees dan alert.”

 
Huisarts, Den Bosch:

“Als mensen binnenkomen met klachten als hoesten met slijm en benauwdheid kan het zijn dat zij COPD hebben. Dat hangt natuurlijk ook van hun voorgeschiedenis af. Hebben zij gerookt? Of hebben ze gewerkt met prikkelende stoffen? Dan ben ik alert”.

 
Longarts, Universitair Centrum Nijmegen:

“De ontwikkeling van COPD is net als de behandeling, heel persoonlijk. Hoe slecht zijn de longen er aan toe? Bent u bereid te stoppen met roken, neemt u trouw de medicatie in en beweegt u voldoende?”.