Algemene vragen
Medische vragen

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u ook mailen naar het volgende adres:

medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com

Thuis monitoring

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben in samenwerking met patiënten een thuismonitoringsprogramma voor longfibrose patiënten ontwikkeld. In 2022 is er een artikel gepubliceerd waarin er een overzicht van de resultaten, ervaringen, een toekomstperspectief gegeven wordt.  

Thuis monitoring

Wat is het? 

Patiënten die deelnemen kunnen in het systeem thuis hun longfunctie meten en houden wekelijks online hun klachten en bijwerkingen bij. De metingen worden vervolgens beveiligd doorgestuurd naar uw ziekenhuis. De behandelaar ziet in één oogopslag een overzicht van de longfucties van de afgelopen weken. Dat maakt het mogelijk om wanneer nodig snel in te grijpen. Er volgt dan bijvoorbeeld een videoconsult of de medicatie wordt aangepast. Door thuismonitoring krijgt u als patiënt zelf ook meer inzicht in uw ziekte. 

Uit het onderzoek blijkt dat thuismonitoren het psychologische en algeheel welzijn van patiënten verbetert en dat medicatie vaker wordt aangepast in de thuismonitoringsgroep. Ook liet het thuismeten van de longfunctie betrouwbare resultaten zien, vergelijkbaar met de longfuctiemetingen in het ziekenhuis. 

Hoe werkt het? 

Het thuismonitoringsprogramma is inmiddels in bijna tien longfibrosecentra in Nederland actief. Alle aangesloten ziekenhuizen kunnen u aanmelden bij een bedrijf dat de software verzorgd. Dat bedrijf stuurt u vervolgens een mail met uitleg hoe u de software installeert en u ontvangt een spirometer – een longfunctieapparaat. De spirometer wordt draadloos aan de app gekoppeld. Alle gegevens die u invoert kunnen vervolgens door uw behandelaar ingezien worden. 

 The Lancet: Home monitoring in interstitial lung diseases


Referenties
Moor, Mostard, Grutters,et  al.: Home Monitoring in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med Vol 202, Iss 3, pp 393–401 
Wijsenbeek MS, Moor CC, Johannson KA, et al. Home monitoring in interstitial lung diseases. Lancet Respiratory Medicine 2023; 11: 97–110 

Inzicht in IPF

Grootte: 5,69 mb

In dit boekje wordt beschreven wat er gebeurt als u aan idiopathische pulmonale fibrose (IPF) lijdt en wat er tot nu toe bekend is over deze ziekte.

Download PDF

Inzicht in longfibrose

Grootte: 654,56 kb

In dit boekje vindt u uitgebreide informatie over de aandoening "longfibrose"

Download PDF

Inzicht in longbetrokkenheid bij sclerodermie

Grootte: 3,01 mb

In dit boekje wordt beschreven wat er gebeurt als u als sclerodermie-patiënt lijdt aan een interstitiële longaandoening.

Download PDF