Privacy statement

  1. Boehringer Ingelheim B.V. ("wij" of "ons") respecteert uw recht op privacy. Daartoe is deze privacy statement opgesteld.
  2. Boehringer Ingelheim kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: juli 2011). Via de hyperlink privacy statement op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen en in ieder geval indien u persoonsgegevens aan Boehringer Ingelheim verstrekt.
  3. U kunt deze website in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, solliciteert, inlogt op een besloten deel van de website etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
  4. Boehringer Ingelheim maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.luchtpunt.nl. De cookies zorgen er onder andere voor dat de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is. Wij kunnen de informatie gebruiken om onze website inhoudelijk en technisch te verbeteren. Slechts indien u uw identiteit kenbaar heeft gemaakt – bijvoorbeeld door in te loggen op een besloten deel van de website – zouden de cookies kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld specifieke informatie naar uw eigen interesse te leveren (slechts indien u daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd) en om de mogelijkheid te bieden passwords te bewaren waardoor deze niet steeds opnieuw ingevoerd hoeven te worden. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als u cookies weigert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.
  5. Gegevens verzameld via de website kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin waarmee we onze website en dienstverlening kunnen verbeteren. Slechts indien u uw identiteit kenbaar heeft gemaakt – bijvoorbeeld door in te loggen op een besloten deel van de website – kan informatie over uw surfgedrag, of profielinformatie, worden gebruikt om de website af te stemmen op uw specifieke wensen.
  6. Registratieformulieren op deze website vragen soms om vrijwillige contactinformatie welke gebruikt wordt voor het verzenden van informatie naar en, indien nodig, om contact op te nemen. Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van informatie per e-mail over producten en diensten van Boehringer Ingelheim, dan kunt u zich te allen tijde afmelden via een "unsubscribe" link die is opgenomen onderaan elke e-mail.
  7. Deze site kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van Boehringer Ingelheim vallen. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan Boehringer Ingelheim niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Voorts kan er via deze site toegang worden geboden naar publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chat boxen e.d. Met betrekking tot  dergelijke publieke domeinen kan Boehringer Ingelheim niet in staan voor de waarborgen rondom aldaar verwerkte persoonsgegevens.
  8. Boehringer Ingelheim draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.
  9. U heeft het recht Boehringer Ingelheim te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Informatie zal u slechts worden toegezonden na ontvangst van uw daartoe strekkende expliciete toestemming. Mocht u geen prijs meer stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit op elk moment aangeven op hierna genoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen. Uw reactie kunt u zenden aan:

Boehringer Ingelheim B.V.
Postbus 8037
1802 KA Alkmaar