Informatieplatform over

Astma en COPD

Dit patiënten platform heeft tot doel om COPD- en astma patiënten en hun naasten te informeren over leven met COPD en/of astma.