Algemene vragen
Medische vragen

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u ook mailen naar het volgende adres:

medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com

COPD onderzoeken

COPD onderzoeken

Om vast te stellen of u COPD heeft moet de arts u onderzoeken. Dat onderzoek bestaat uit een vraaggesprek (anamnese), waarbij onder ander wordt gevraagd welke klachten u heeft, sinds wanneer en hoe deze zijn veranderd in de tijd. Ook vraagt de arts of u rookt of ooit gerookt heeft. Daarnaast is er aanvullend onderzoek in de vorm van een longfunctietest, die meet hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit noemt men de 1-seconde waarde, ofwel Forced Expiratory volume 1 sec (FEV1) waarde. Deze waarde wordt uitgedrukt als percentage van het volume dat een leeftijdsgenoot met gezonde longen kan uitblazen. Verder is er een nog een lichamelijk onderzoek waarbij uw arts naar uw longen zal luisteren. Een röntgenfoto kan ook nog genomen worden als er een verschil is tussen de klachten die u heeft en uw longfunctie.

Download de brochure Wat is COPD

Grootte: 2,83 mb

Download PDF

Doe de COPD risicotest van het Longfonds!

  • Ruim 80% van de COPD-patiënten heeft gerookt.
  • Langdurig contact met stoffige lucht.
Doe de test

Download de brochure Leven met COPD

Grootte: 8,07 mb

Download PDF