Algemene vragen
Medische vragen

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u ook mailen naar het volgende adres:

medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com

Rol verpleegkundig specialist

Longfibrose is een zeldzame ziekte. Diagnostiek, behandeling en begeleiding van longfibrose patiënten vergen specifieke kennis, waardoor de ILD-verpleegkundige een belangrijke rol heeft. 

Rol verpleegkundig specialist

De verpleegkundige geeft voorlichting, herkent vroegtijdig problemen en heeft een sleutelrol als het gaat om het coördineren van zorg in de verschillende fasen van het ziekteproces. Tijdens de behandeling is er regelmatig contact om eventuele bijwerkingen goed te monitoren en de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.  
 
Na de diagnose longfibrose kunt u te maken krijgen met onzekerheid door de onbekendheid van longfibrose, de onzekere diagnose en het onvoorspelbare beloop. Het is de taak van de ILD-verpleegkundige om u hierin te begeleiden en dit te bespreken.


 • Kwaliteit van leven


  Gezien de impact van deze ziekte op uw eigen kwaliteit van leven en die van uw naasten, wordt er door de verpleegkundige ook aandacht besteed aan leefstijl, revalidatie, zuurstoftherapie en palliatieve zorg. De verpleegkundige ondersteunt bij het leren omgaan met klachten als kortademigheid, hoesten, vermoeidheid, angst en psychosociale problemen. 
   
  Uw verpleegkundige zal in sommige gevallen doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. Doordat de verpleegkundige deel uitmaakt van het multidisciplinaire team, vormt deze de schakel tussen de verschillende zorgverleners. 


 • Coördinatie van zorg


  In de laatste fase van de ziekte, wanneer er alleen nog palliatieve opties zijn, kan het voor u te zwaar worden om nog naar het ziekenhuis te komen. De zorg kan dan worden overgedragen aan uw huisarts. Uw verpleegkundige kan dan nog wel betrokken blijven bij uw zorg, mocht u nog vragen hebben of verdere begeleiding wensen. 


 • Samen beslissen


  Het is belangrijk dat u samen met de verpleegkundige de juiste behandelkeuzes maakt. De verpleegkundige zal u informeren over de verschillende behandelopties. Daarnaast kunt u hierbij altijd uw eigen behoeftes en wensen bespreken met de verpleegkundige. Samen beslissen is het doel. 


Referenties
Russell AM, et al. Contemporary challenges for specialist nursing in interstitial lung disease. Breathe (Sheff). 2018;14:36-41. 
Shaw J, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: a holistic approach to disease management in the antifibrotic age. J Thorac Dis. 2017;9:4700-7. 
Wijsenbeek M, Cottin V. Spectrum of fibrotic lung diseases. N Engl J Med. 2020;383:958-68. 
Kreuter M, et al. Palliative care in interstitial lung disease: living well. Lancet Respir Med. 2017;5:968-80. 
Lindell KO. Nonpharmacological therapies for interstitial lung disease. Curr Pulmonol Rep. 2018;7:126-32. 

Inzicht in IPF

Grootte: 5,69 mb

In dit boekje wordt beschreven wat er gebeurt als u aan idiopathische pulmonale fibrose (IPF) lijdt en wat er tot nu toe bekend is over deze ziekte.

Download PDF

Inzicht in longfibrose

Grootte: 654,56 kb

In dit boekje vindt u uitgebreide informatie over de aandoening "longfibrose"

Download PDF

Inzicht in longbetrokkenheid bij sclerodermie

Grootte: 3,01 mb

In dit boekje wordt beschreven wat er gebeurt als u als sclerodermie-patiënt lijdt aan een interstitiële longaandoening.

Download PDF